zloženie
 
SW keramických stien
SIOPOR

pôvod Ukrajina

Siopor je efektívny, tepelno-izolačný a zvukovo-absorbčný silikátový materiál pozostávajúci z pórovitých granúl guľovitého tvaru. Vzhľadom na svoje výnimočné vlastnosti je vhodný pre ekologické, energeticky úsporné systémy domov. Vynikajúce technické parametre Sioporu umožňujú rôzne spôsoby použitia pri výstavbe domov.

Diatomit (hlavná zložka Sioporu) je prirodzene sa vyskytujúci jemný silikátový kameň, ktorý sa ľahko rozpadáva na jemný biely až šedobiely prášok.

LIAPOR

pôvod Nemecko

„Liapor je velmi lehký granulát vyráběný expandováním přírodního jílu. Svou podstatou se Liapor řadí mezi keramické hmoty, které jsou jedním z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních materiálů. Jedná se však o vyšší stupeň zpracování výchozího materiálu, což umožňuje, že k základním vlastnostem keramických materiálů, jako je pevnost, malá nasákavost, stálost, zdravotní nezávadnost, přistupují u Liaporu ještě další, jako např. velmi nízká objemová hmotnost a vynikající tepelně izolační schopnosti.“ (zdroj: www.liapor.cz)

Cement

pôvod Slovensko

Prírodné spojivo získané prevažne z lokálnych zdrojov. Základnou úlohou spojív je zabezpečiť vysokú, časovo neobmedzenú pevnosť pre všetky druhy stavebných konštrukcií. Používame výhradne vysokokvalitné cementy s vyššou konečnou pevnosťou od renomovaných slovenských výrobcov. Ich kvalitu zaručuje stály dohľad nad procesom výroby, ktorý zabezpečuje autorizovaný úrad vydávajúci príslušné certifikáty.

Špeciálne prísady na báze prírodných komponentov

pôvod Slovensko

Prírodné komponenty pre vylepšenie tepelnoizolačných, zvukovoizolačých a statických vlastností SW keramických domov. Ide predovšetkým o plastifikátory, ktoré modifikujú dobu spracovateľnosti a vytvrdzovania keramického kompozitu a tiež zvyšujú jeho pevnosť. Dôležitou látkou je aj prevzdušňovacia prísada, ktorá zlepšuje izolačné parametre kompozitu a jeho špecifickú váhu.

4 komponenty SW keramických stien

SW keramické domy sú vyrobené výlučne z prírodných materiálov. Ich životnosť je časovo neobmedzená tak ako u tehly. Rovnako sú porovnateľné aj kvalitatívne parametre (paropriepustnosť, zvuková a tepelná izolácia), avšak vďaka technológii výroby celých stien so zabudovanou predprípravou na siete, stále získate výhody vyplývajúce z výstavby montovaných domov. Možete bývať v novom v rekordne krátkom čase a to bez akýchkoľvek chemických a nežiadúcich biologických vplyvov na zdravie Vaše a celej Vašej rodiny.