Dotácie na keramický dom

Plánujete v blízkej dobe výstavbu domu? Chcete ekologický zdravý dom s ktorým ušetríte nielen pri výstavbe ale aj na mesačných nákladoch na bývanie? So Silicate World keramickým domom môžete teraz znížiť nielen náklady na jeho výstavbu vďaka inovatívnej technológii, ale aj získať peniaze späť vďaka dotáciám od štátu.

Energetická efektívnosť budovy je pojem s ktorým sa stretnete hlavne pri projektovaní a kolaudácii novostavby. Zákon, chrániac životné prostredie a neobnoviteľné zdroje, stanovuje požiadavky na množstvo a druh energie potrebnej na vykurovanie vnútorného prostredia domu alebo inej budovy. Pre postavenie energeticky efektívnej budovy je okrem strechy, okien či zdrojov energie, v prvom rade nesmierne dôležitým obal – steny a ich parametre. Obvodový plášť budovy pôsobí ako tepelný izolant stavby, zabezpečuje príjemnú klímu pre bývanie a je aj jedným z parametrov pre výpočet energetického hodnotenia budovy. Kvalitný  materiál, ekologická tepelná izolácia a vyspelá technológia výstavby zaručuje nielen vynikajúce výsledné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla konštrukcie (U), tepelného odporu (R), nízke tepelné straty ale v neposlednom rade aj dlhú životnosť stavby a zdravotne priaznivé bývanie.

Podľa stavebno-technickej normy (STN 73 0540-2:2012) je od roku 2013 v platnosti norma pre nízkoenergetickú budovu, kedy obvodová stena má predpísanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U=0.22 W/(m2K) alebo R=4,4 (m2 K/W). Od roku 2020 sa podmienky ešte sprísnia a budovy s takmer nulovou potrebou majú stanovenú hodnotu až U=0.15 W/(m2K) alebo R=6,5 (m2 K/W). Ak si ale postavíte dom, ktorý spĺňa tieto kritéria už teraz, môžete získať od štátu príspevok až do výšky 8 800 Eur.

Ako uviedol denník Pravda (9. januára 2019), štát bude poskytovať príspevok aj na novostavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie, čím chce motivovať ľudí k zintenzívneniu výstavby takýchto rodinných domov. Táto podmienka bude po roku 2020 vyžadovaná pri každej novostavbe. Umožní to novela zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú  schválila vláda. Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek  predložil na rokovanie vlády návrh novely s predpokladanou účinnosťou od 1. mája 2019. Samotný príspevok na rodinný dom bude možné poskytnúť vo výške maximálne 8-tisíc eur, podobne ako v prípade zateplenia rodinného domu. Príspevok na zateplenie rodinného domu je možné ešte zvýšiť najviac o 800 eur na náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia, vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, ako aj na vypracovanie žiadosti o príspevok a energetického certifikátu.

Hodnotu energetickej hospodárnosti budovy a následne aj  prevádzkové náklady ovplyvňuje viacero faktorov. K získaniu energetického certifikátu Vám už nebude stačiť iba prírodný materiál s minerálnym zateplením. Pasívne domy alebo domy s nulovou spotrebou energie sa spájajú aj s uplatnením nákladných technológií. Ich použitie s každou novou a prísnejšou stavebnou normou stále viac vplýva na celkové výsledné hodnotenie hospodárnosti budovy. Či už ide o riadené vetranie alebo získavanie energie z alternatívnych zdrojov, je nutné počítať s investíciou, ktorá sa Vám nie vždy reálne vráti. Najdôležitejšie pri rozhodovaní ako získate energeticky hospodárnu budovu Vy, by malo byť Vaše presvedčenie a Váš štýl života. Na trhu je množstvo technológií, ktoré znižujú požiadavky na výkon energetických zdrojov, čím znižujú spotrebu najpoužívanejšieho zdroja energie – elektriny alebo plynu. Spôsob ako využívať prírodné zdroje a získať čo najviac energie z prírody si môžete zvoliť sami, inovatívny systém výstavby Silicate World keramických domov sa Vám prispôsobí. Predprípravu pre použitie technológií pri vykurovanie, chladenie alebo získavanie energie máte už v cene holostavby.

Na energetickú náročnosť budovy najviac vplýva:

 • výber vhodného pozemku kedy je potrebné vziať do úvahy svahovitosť pozemku nielen kvôli cenovej náročnosti na zakladanie, ale aj kvôli vplyvu na prevádzkové náklady (miesta nevystavované silným a častým vetrom, miesta chránené zo severu, blízke okolie pozemku sú lesy, lúky alebo už zastavané parcely, …)
 • osadenie domu na pozemok
 • orientácia domu voči svetovým stranám a rozmiestnenie izieb v dome podľa svetových strán (orientácia terasy na západ, orientácia spálne na východ, …)
 • návrh tvaru domu s ohľadom na lokalitu výstavby a efektívnosť vykurovania
 • veľkosť domu a jednotlivých izieb podľa ich účelu
 • výber vhodného materiálu s ohľadom na zdravie (paropriepustné steny, steny bez chemických látok, ..), ekologickosť, recyklovateľnosť a pôvod použitých komponentov
 • výber vhodnej technológie výstavby s ohľadom na čas výstavby, čas potrebný na prípravu a výrobu domu, cenu výstavby
 • veľkosť a rozmiestnenie okien, dverí a iných presklenených plôch
 • spôsob a intenzita vetrania, prípadne použitie technológií pre vetranie (napr. riadené so spätným získavaním tepla)
 • spôsob vykurovania vzhľadom na druh a množstvo spotrebovanej energie
 • spôsob získavania energie na ohrev teplej vody (prípadne aj na svietenie, vykurovanie, el. spotrebiče, atď…)
 • správna kombinácia vyššie uvedených troch typov technológií – vetranie, vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody
 • využitie obnoviteľných zdrojov energie (solárne, veterné, geotermálne zdroje, spaľovanie biomasy, …)
 • faktor užívateľa a jeho spôsob používania budovy

Ako keramický materiál ovplyvňuje energetickú hospodárnosť budovy? Ako sa to prejaví na konkrétnych číslach v energetickom certifikáte? Aké sú hodnoty pre dosiahnutie povinných energetických ukazovateľov?

Steny SW keramických domov pozostávajú z nosnej časti, ktorou je keramický kompozit a z izolačnej časti, ktorou je podľa aktuálne ponúkaného štandardu doska z minerálnej vlny. Primárnou funkciou keramickej časti teda nie je tepelná izolácia, ale nosná funkcia. Napriek tomu, obe časti našich dvojzložkových stien sú dôležité pre výsledné vlastnosti Silicate World keramických domov a to z hľadiska tepelnoizolačných parametrov,energetickej triedy, paropriepustnosti a prevádzkových nákladov.

Silicate World keramické domy sú z materiálu, ktorý okrem iných prednosti je aj výborný tepelný izolant. Schopnosť prijať teplo, udržať ho a následne postupne vydávať späť do interiéru domu je veľmi príjemná vlastnosť, ktorú ocení každý. Táto schopnosť zaručuje domácu pohodu pri akejkoľvek forme vykurovania. Či už máte radšej teplo alebo chladnejšie, schopnosť Silicate World materiálu udržať teplo sa určite odrazí aj na mesačných účtoch. Nižšia spotreba energií pritom poteší nielen Vašu peňaženku, prírodu, ale Vám aj uľahčí kolaudáciu novostavby vďaka vynikajúcim parametrom pri výpočte energetickej efektívnosti domu. Viac o tom, ako vynikajúci tepelnoizolačný Silicate World keramický materiál vplýva na nižšiu spotrebu energií, ako chráni Vaše zdravie a je aj stále šetrný k prírode si prečítate v našom článku.

Silicate World keramické domy vyrábame a staviame podľa požiadaviek projektanta a klienta. Dispozícia domu je okrem predstavy klienta vždy prispôsobená aj k lokalite výstavby a osadeniu domu na pozemok. V prípade otázok ohľadom štandardnej ponuky alebo pre vypracovanie cenovej ponuky podľa Vašich požiadaviek nás neváhajte kontaktovať na obchod@silicateworld.eu alebo 0948 641 518. Steny domu Vám vyrobíme už s preprípravou pre použitie technológii podľa Vášho výberu. Rovnako ako úpravy v projekte domu, aj predprípravu máte v cene holostavby.