Murovaný alebo montovaný?

Murovaný alebo montovaný rodinný dom? Výhody a nevýhody domov z keramiky. Už dávno neplatí, že kvalitný keramický dom môže byť iba murovaný!

Technológiu výstavby murovaných rodinných domov pri použití kusového staviva nie je azda potrebné podrobnejšie vysvetľovať. Táto, u nás stále najrozšírenejšia forma výstavby je dobre známa či už medzi odborníkmi, stavebnými spoločnosťami ale aj verejnosti. Práve aj vďaka možnosti sebestačnosti je tou najpoužívanejšou. V každej rodine sa nájde aspoň jeden dom, ktorý si Vaši rodičia, starí rodičia alebo iní známi postavili sami, prípadne za pomoci susedov a rodiny. Doba však ide dopredu, a stavebné odvetvie  nie je výnimkou. Pracovná vyťaženosť, ale aj úbytok remeselníkov už nedovoľuje takému množstvu z Vás si postaviť dom iba za pomoci rodiny a známych.

Dá sa montovaný dom postaviť rýchlejšie? Jednoznačne! Avšak je nadmieru dôležité vybrať si správny materiál, aby ste nielen zachovali všetky dôležité parametre pre zdravé bývanie, ale aj postavili dom, v ktorom môžete bývať viac ako len pár rokov. Po mnohých zlých skúsenostiach z minulosti, keď sa počas obdobia masovej socialistickej výstavby kládol hlavný dôraz na jednoduchú a rýchlu montáž a zabúdalo sa na dôležité izolačné vlastnosti konštrukcií, sa u nás zakorenila nedôverčivosť k tomuto stavebnému postupu – k panelovej výstavbe. Nedokonalosť starých panelových montovaných domov, ako aj prefabrikovaná výstavba sídlisk z betónu zanechali stopy v mysliach obyvateľov a prípadných budúcich investorov. Napríklad také slovo „panel“, ktoré označuje plošné dielce, teda časti stien, určené na montáž, už len kvôli ťažkým betónom, nepresnostiam a zlou dodatočnou manipuláciou vyvoláva v našej mysli nepríjemné, často mylné asociácie.

Môžeme mať montovaný dom aj z ekologického materiálu, ktorý má obdobné vlastnosti ako tehla? Áno, môžeme!

V súčastnosti ešte stále dochádza ku skresleným informáciám, keď pod pojmom montované domy mnohí rozlišujú iba montované domy ľahké – vyrábané zo sendvičových panelov a/alebo drevotriesky  a ťažké – vyrábané z betónu alebo železa. Avšak už niekoľko rokov majú budúci investori možnosť zvoliť si ľahkú stavbu aj z keramického kompozitu – materiálu vychádzajúcemu z tehly. Silicate World keramické domy sú taktiež vyrábané výlučne z prírodných materiálov. Majitelia takýchto domov sa nemusia obávať o svoje zdravie a o zdravie svojich blízkych. Stavba sa ani časom neznehodnocuje a životnosť je rovnaká ako pri tehle. SW keramický materiál  je nielenže podobný tehle, ale vďaka technológii výstavby zíkate ešte aj ďalšie výhody! Tepelno izolačné vlastnosti keramického kompozitu sú v porovnaní s tehlou porovnateľné, pričom však odpadajú potenciálne problémy s nutnosťou vyriešenia “mostíkov” na styku jednotlivých tehál, ktoré sú tvorené vrstvou malty alebo lepidla. Takmer každá termovízna snímka tehlového domu pri dostatočnej citlivosti znázorňuje raster ukazujúci, kde sú špáry medzi tehlami. Riešením sú vyššie náklady na doteplenie. Doteplenie, ale nemôže vyriešiť rozdiel medzi dilatačnými koeficientmi tehál a spojovacích mált resp. lepidiel. Vždy tu hrozí možnosť otvárania vlásočnicových prasklín. Pri montovaných stavbách z celostenových prefabrikátoch táto hrozba odpadá. V závode je vyrobená celá stena. Silicate World keramická stena je taktiež vyrobená ako dvojzložková, už so základným zateplením.

Ak uvažujete práve nad výstavbou domu z kusového staviva, na výber máte hneď niekoľko druhov tehál. Od klasickej pálenej tehly cez rôzne pórovité plynosilikátové tvarovky alebo pórobetón.  Výber tehly výrazne ovplyvní nielen pevnosť celej stavby, ale aj jej vlastnosti. Pokiaľ klasická pálená tehla má pevnosť  10 MPa a viac, jej mladšie príbuzné – nepálené pórovité tehly majú iba do 3 MPa. Silicate World domy vyrábané výlučne z prírodných surovín majú pevnosť od 6 MPa a viac. Vďaka technológii výroby SW3E, takáto pevnosť platí pre celú plochu steny. V keramických stenách nenájdete ani miesta spojov ako medzi tehlami, teda pri akejkoľvek výstavbe z kusového staviva, kde sa pevnosť spojovacieho materiálu pohybuje len od 1 MPa.

Spôsob výstavby naviac výrazne ovplyvňuje pomer zastavanej a úžitkovej plochy. Kým pri montovaných stavbách je tento pomer výrazne nižší, výstavba z kusového staviva Vás môže ochudobniť v niektorých prípadoch v priemere o 8% obytnej plochy, čo pri priemernom rodinnom dome predstavuje celú plnohodnotnú izbu. Keďže v prípade SW keramických domoch ide o kompaktnú konštrukciu stien s dostatočne predimenzovanou statickou pevnosťou a pritom s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ich hrúbky môžu byť často aj o 10 % menšie ako pri domov z kusového staviva. Predstavte si, akoby bola stena  z jednej veľkej tehly dokonale vyrobenej v závode. Vedľajší, avšak veľmi pozitívny účinok takejto konštrukcie je ochrana interiérov proti všade prítomnému elektromagnetickému smogu.

Montované domy z SW keramického kompozitu v plnej miere zodpovedajú najvyšším nárokom na súčasné stavby. Je to tak z pohľadu všetkých fyzikálno – technických parametrov, ale aj z pohľadu vyššej univerzálnosti a flexibility pri navrhovaní stavieb. Domy nie sú vyrábané ako typizované, ale stavebníci si môžu sami navrhnúť dispozičné riešenie bývania.

Hlavné výhody výstavby montovaného SW keramického domu:

  • pevnosť steny SW keramického domu je cez 6 MPa
  • už zabudované rozvody vody a elektra, na stavbe nie je potrebné búrať ani sekať
  • obvodové steny SW keramického domu sú dovezené už zo závodu ako dvojzložkové
  • steny sú vyrobené výlučne z prírodných materiálov, rovnako ako aj použitá tepelná izolácia
  • SW keramické domy majú vďaka zloženiu vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
  • menej zastavanej a viac úžitkovej plochy pri dosiahnutí rovnakých vlastností
  • životnosť SW keramického domu sa počíta na stovky rokov, teda prakticky neobmedzená
  • v stenách nevznikajú vlasové praskliny

Ak patríte teda medzi tých, ktorí veria keramickému materiálu a najlepší dom bude stále ten postavený z tehál, máme pre Vás to najekologickejšie a najmodernejšie riešenie! Tak, ako aj v ostatných odvetviach, aj stavebný priemysel sa vyvíja a technologický pokrok nielen uľahčuje, ale aj zlepšuje kvalitu každodenného života. Narastajúce nároky na stále nižšiu cenu a rýchlejšiu formu výstavby posúvajú možnosti a technológie výstavby rodinných domov dopredu. SW keramické domy ponúkajú svojim zákazníkom rýchlu výstavbu bez zníženia kvality a pri dodržaní všetkých technologických postupov. SW keramické domy tak predstavujú tú najprogresívnejšiu formu výstavby rodinných domov súčasnosti. Rýchlosť výstavby, izolačné vlastnosti, kvalita a životnosť použitého materiálu či ekologický charakter SW keramických rodinných domov sú tým najlepším dôkazom!

V prípade ďalších otázok ku SW keramickým domom a použitému materiálu nás neváhajte kontaktovať na obchod@silicateworld.eu alebo 0948 641 518