Domy s nízkym štandardom, sociálne domy
Domy sú prednostne určené pre sociálne slabšie vrstvy a rodiny s nízkym príjmom. Môžu slúžiť aj ako dočasné ubytovanie pre ľudí v hmotnej a inej núdzi.

Presné špecifikácie a požiadavky na domy s nižším štandardom upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Štandardná cena za takéto domy s nižším štandardom od spoločnosti Silicate World je

  • Holostavba: 147 Eur/m2
  • Exteriér na kľúč: 234 Eur/m2
  • Exteriér aj interiér na kľúč: 320 Eur/m2

Uvedené ceny sú bez DPH. Pre viac informácií o rozsahu dodania (čo všetko cena obsahuje) kontaktujte naše obchodné oddelenie obchod@silicateworld.eu alebo 0948 641 508.

Počet bytových jednotiek v dome je možné upraviť. Záleží na požiadavkách obce alebo investora. Radová zástavba môže byť jedno alebo viac podlažná s možnosťou úpravy zastavanej plochy pri dodržaní požiadaviek Ministerstva zdravotníctva. Vnútorná dispozícia a vybavenie bytov je flexibilná. Záleží od plánovaného účelu bytov a požiadaviek investora. Naše projekčné oddelenie Vám vypracuje projekt domov s nižším štandardom presne podľa špecifikovaných požiadaviek, podmienok lokality výstavby s prihliadnutím na ekonomickosť a časovú efektívnosť samotnej výstavby. Vďaka inovatívnej technológii Vám domy nižšieho štandardu vieme postaviť do štádia holostavby už v priebehu pár dní. Následné dokončenie na kľúč netrvá dlhšie ako 8 týždňov. Bezkonkurečná technológia Vám zaručí lacné, rýchle a energeticky efektívne riešenie bývania vo Vašej obci. Vďaka použitiu výlučne prírodných materiálov bude bývanie nielen ekologické ale hygiena bývania bude na vyššej úrovni.