Ekologická výroba SW keramických domov

Aj Vás znepokojujú správy o skládkach nebezpečného odpadu alebo nezdravých plynoch, ktoré fabriky vypúšťajú do ovzdušia? Taktiež sa Vám nepáči, keď rôzne toxické látky ohrozujú životné prostredie? Hnevá Vás aký majú tieto vedľajšie produkty, vznikajúce pri činnosti človeka, dopad na prírodu a na naše zdravie? 

Produkty šetrné k prírode a nášmu zdraviu sú nielen moderné, ale v dnešnej dobe aj nevyhnutné. Našťastie sa už stále viac a viac pozeráme do budúcnosti a na následky nášho správania voči prírode. Recyklovateľnosť, používanie prírodných materiálov a ekologická výroba neznečisťujúca životné prostredie je cieľom technologického vývoja vo väčšine odvetví. Stavebný priemysel nie je výnimkou.

Ako výberom správnej technológie výstavby domu môžete prispieť k zdravšiemu životnému prostrediu aj Vy?

Silicate World keramické domy sú z materiálu, ktorý okrem iných predností je aj výborný tepelný izolant. Schopnosť prijať teplo, udržať ho a následne postupne vrátiť späť do interiéru domu je veľmi príjemná vlastnosť, ktorú ocení každý. Táto schopnosť zaručuje domácu pohodu pri akejkoľvek forme vykurovania. Či už máte doma radšej teplo alebo chladnejšie, schopnosť SW materiálu udržať teplo sa určite odrazí aj na mesačných nákladoch. Nižšia spotreba energií pritom poteší nielen Vašu peňaženku, ale aj prírodu. V podobe zdravého a čistého vzduchu sa Vám poďakuje, že ju nezaťažujete nadmerným vykurovaním. Viac o tom, ako vynikajúci tepelnoizolačný SW keramický materiál vplýva na nižšiu spotrebu energií, ako chráni Vaše zdravie a je aj stále šetrný k prírode si prečítate v článku Šetrite energiami, šetrite životné prostredie.

To, že Silicate World keramické domy sú ekologické a chránia zdravie svojich obyvateľov už vieme. No nielen produkt, ale aj samotná jeho výroba je šetrná k prírode. Vďaka výstavbe z prírodných surovín, ktorých ťažbou a výrobou nezaťažujeme životné prostredie, podporujeme domáci trh a ponúkame prácu ľuďom aj v regiónoch, bez priemyselných parkov s množstvom fabrík vypúšťajúcich škodlivé exhaláty do ovzdušia.

Už samotná výroba stien prebieha bez nežiadúceho vplyvu na kvalitu ovzdušia a okolité prostredie nie je zaťažované emisiou znečisťujúcich prvkov. Ľudia žijúci v blízkosti výrobného závodu, sa tak nemusia báť o dopad na svoje zdravie. Steny sa v závode vyrábajú na formovacích podložkách podľa projektu schváleného investorom. Takto sa zabezpečí maximálna flexibilita klientov pri plánovaní dispozície domu, pričom vzniká len minimálny alebo žiadny odpad pri výrobe stien. Vďaka recyklovateľnosti materiálu sa aj to minimum odpadu vzniknutého pri výrobe domov dá znova použiť na výrobu menej náročných prvkov.

Príprava SW materiálu, výroba Silicate World keramických domov a aj samotné domy chránia Vaše zdravie a chránia aj našu prírodu.

Slovensko je bohatá krajina na nerudné suroviny a aj preto, sa na výrobu SW keramických domov snažíme v čo najväčšej miere využívať suroviny z nášho regiónu. Využívaním domácich surovín sa taktiež zaraďujeme do systému podporujúceho domáci trh. Podporujeme a ponúkame prácu lokálnym spoločnostiam a domácim pracovným silám. Prispievame tak aj k menšiemu odvlivu šikovných ľudí z menej rozvinutých regiónov Slovenska.

Pre výpočet cenovej ponuky na Váš ekologický SW keramický dom, ktorým prispejete k zdravému životnému prostrediu, nás kontaktujte na 0948 641 518 alebo emailom obchod@silicateworld.eu.