SW_LOGO_FINAL_3E
SW 3E je progresivní technologie na výrobu lehkých stěnových prefabrikátů WLS z keramického kompozitu Siopor®, Liapor a Smektit.
polytech-technologia
Progresivní stěna
sw-material-silicate-world

Máte zájem o vzorek SW Materiálu? Rádi Vám ju zašleme zdarma.

vaše jméno*

Email*

vaše adresa*

Využíváním přírodních materiálů chráníme životní prostředí, ale především zdraví lidí, kteří využívají obývací a pracovní prostory postavené na bázi technologie SW3E. Liapor a Siopor jsou suroviny, které tyto přednosti garantují.

Homogenní stěny WLS mají vynikající tepelně-izolační vlastnoti, které splňují nízko-energetické kritéria.

Domy postavené touto technologii jsou také cenově výhodné. Při progresivním systému jsou rozvody, statika, spojovací konstrukce, zateplovací konstrukce a systémové konstrukce průčelí a interiérů součástí stěn.

Přednosti progresivního systému SW 3E

Dům jako dílo a hodnota
K přednostem, jako jsou nízká cena a krátký čas výstavby, které vyplývají z použití Liaporu a Sioporu, jsou přidružené i ty, které vyplývají ze způsobu výstavby masivních domů, neklesající hodnota stavby a dlouhá životnost. Životnost domu je vzhledem na použití silikátových materiálů prakticky neomezená. Pokud je dům pod kvalitní střechou a nedochází k mimořádným destrukčním vliv prostředí, tak se může počítat na stovky let.

Stavební materiály jsou ekologické a přírodné
Při nutném odstraňování stavby jsou všechny použité materiály zcela recyklovatelné, protože při výrobě komponentů keramických domů se používají výhradně přírodní materiály, resp. materiály vyráběné z přírodních nezávadných surovin. Tak chrání nejen životní prostředí, ale i zdraví lidí, kteří v domě bydlí. Liapor a Siopor jako hlavní materiály Vám tyto výhody garantují.

Úspora energie nové masivní vnější stěny
Tepelný odpor s hodnotou R 35cm silné vnější stěny 6,6 m2K/W je pro masivní dům jedinečný. Tímto je masivní stěna z našeho systému základem vašeho šetření energie.

Paropropustné stěny, které dýchají
Abyste se cítili dobře, potřebujete stěny, které dýchají.  Naše stavba je difúzně otevřená neboli paropropustná, což silně omezuje i tvorbu plísní. Faktor paropropustnosti μ se pohybuje mezi 8 až 12 v závislosti na statické nosnosti stěny.

Účinná izolace garantuje příjemné vnitřní klima
V zimě příjemně teplo, v létě příjemně chladno. Zajistěte si to prostřednictvím hmoty s vysokou izolační schopností ze stěn z keramického kompozitu.

Stupeň neprůzvučnosti
Vnitřní členitost struktury stěn podmiňuje výborné zvukověizolační vlastnosti, které s rezervou splňují požadavky příslušných norem. Stupeň neprůzvučnosti “Laipor-Siopor” vnější stěny od Rw51 vám dává jistotu pro mnoho útulných a zotavujících hodin, jakož i klidný spánek.

Žádná šance pro oheň
Kromě jiných faktorů je důležitá pro Vaši bezpečnost i odolnost stěn a chrání před požárem. Při použití nehořlavých izolačních materiálů,  Liapor-Siopor nosná konstrukce garantuje třídu požární odolnosti REI180.

Výhody keramickych objektů

Konstrukční systém
 • Konstrukční stavební systém se skládá z lehkých stěnových celokeramických prefabrikátů.
 • 100% přírodní, netoxický materiál na bázi nekovových materiálů.
 • Svislé konstrukce pro interiér a exteriér s tl. 15 cm jsou navrženy jako lité části velké tabule (lehký keramický beton), stupeň pevnosti více než 6 MPa. Vnější stěny jsou izolovány 100 % přírodními a ekologickými materiály.
 • Tento výrobek je nízceenergetický a současně nízcenákladový a rychle realizovatelný.
 • Splňuje nejpřísnější normy EU a požadavky světových trhů.
 • Technická expanze stimuluje vytváření nových konstrukčních systémů s použitím nových materiálů. Aplikace výhradně přírodních komponentů jako v našem případě, přináší úspěšný citelný návrat k tradicím (znamená novou generaci lehkých keramických domů).
Progresivní stěna
 • stěna s vnitřní izolací
  zabraňuje tepelným ztrátám
 • stěna šetřící prostor
  nižší nároky na zastavěnou plochu a základy
 • samonosnost konstrukce
  ve stěnách je možné provádět dodatečné úpravy
 • lehkost  konstrukce
  nízká hmotnost stěn umožňuje postavit dům i na plovoucích základových deskách
Zloženie-steny---cs
Porovnání technických a kvalitativních ukazovatelů
Grafy---porovnanie,cs

Zdroj dat: Certifikáty, Zkušenosti, Údaje od výrobce, Technické meření